Dział handlowy
(22) 532 69 73
logowanie / rejestracja
strefa klienta

Obiekty strategiczne

Odpowiedzialna strategia - rozwiązania dla obiektów strategicznych

Wśród obiektów o znaczeniu strategicznym wymienić należy wszystkie zakłady i instytucje, których ochrona w niedostatecznym stopniu stwarza realne zagrożenie dla zdrowia publicznego, środowiska, gospodarki, a często nawet dla bezpieczeństwa kraju i świata. Do tego typu obiektów zaliczamy elektrownie, zakłady zajmujące się dystrybucją i oczyszczaniem wody oraz przedsiębiorstwa przetwarzania i przesyłania ropy naftowej oraz jej pochodnych. Bezpieczeństwo we wszystkich tych obiektach obejmuje zapewnienie ochrony przed pożarami, atakami terrorystycznymi, wybuchami oraz przed wtargnięciem na określone obszary niepowołanych osób. Równie ważne są kwestie związane z ewakuacją ludności w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.

Produkty firmy Bosch w pełni odpowiadają zapotrzebowaniom tego typu gałęziom przemysłu. Do najczęściej wykorzystywanych urządzeń Bosch należą w obiektach strategicznych kamery pracujące w trybie całodobowym wraz z promiennikami podczerwieni oraz kamery dalekiego zasięgu, a także systemy z zakresu komunikacji.

Specjalna ochrona to właściwie zbudowany system

W ofercie firmy Bosch znajdują się najwyższej klasy produkty dedykowane do zastosowań w miejscach o szczególnych wymaganiach. Wśród nich dostępny jest sprzęt do pracy w różnych i zmiennych warunkach oświetleniowych, środowisku zmiennych, czasem ekstremalnych temperatur, a także miejscach, w których urządzenia systemów ochrony narażone są na zniszczenia ze strony wandali.

Najwyższy stopień ochrony zapewniają profesjonalne głośniki, systemy identyfikacji tablic rejestracyjnych, czytniki biometryczne oraz kamery odporne na eksplozję. Wszystkie te urządzenia bazują na podobnych rozwiązaniach, dzięki czemu rewelacyjnie ze sobą współpracują i umożliwiają stworzenie kompleksowej infrastruktury bezpieczeństwa.

Rozwiązania z zakresu kameringu

Opracowany przez firmę Bosch system zarządzania video pozwala kontrolować wszelkie elementy instalacji dozoru wizyjnego. Kamery Bosch zapewniają możliwość stałej, całodobowej obserwacji osób znajdujących się w różnych strefach. Wysoka rozdzielczość obrazu przetwarzanego przez kamery umożliwia uchwycenie wszystkich szczegółów i w razie potrzeby - precyzyjną weryfikację obiektów i zdarzeń. Kamery PTZ pozwalają śledzić podejrzane osoby, a urządzenia termowizyjne stanowią gwarancję bezpieczeństwa bez względu na warunki pogodowe.

Kamering firmy Bosch wykorzystuje również inteligentną zaawansowaną analizę obrazu IVA, która ułatwia wczesne wykrywanie podejrzanych przedmiotów oraz zachowań. Indywidualnie dostosowane funkcje alarmowe pozwalają z wysokim stopniem prawdopodobieństwa weryfikować sytuacje zagrożenia i informować o nich operatora systemu. Nowoczesna funkcja "forensic search" umożliwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych materiałów video.

Rozwiązania z zakresu kontroli dostępu

Bazujący na technologii IP system kontroli dostępu marki Bosch pozwala sprawować pieczę nad obszarami dostępnymi jedynie dla niektórych osób. Zapobiega on wtargnięciu na obszar dostępny jedynie dla pracowników przez osoby nieupoważnione. System ten obsługuje różne typy czytników i możliwa jest jego integracja z systemem dozorowym, dzięki czemu zapewniona zostaje rejestracja zdarzeń dostępu.

Rozwiązania z zakresu sygnalizacji włamania i napadu

Oferowane przez Bosch rozwiązania z zakresu sygnalizacji włamania i napadu umożliwiają wykrywanie wszelkiego typu podejrzanych przekroczeń granic objętej dozorem strefy i informowanie o nich. W sytuacjach takich niezastąpioną okazuje się być integracja z systemami monitoringu, dzięki której w szybki sposób można zweryfikować słuszność zdarzeń alarmowych i w razie potrzeby odpowiednio szybko zareagować.

Rozwiązania z zakresu nagłośnienia i DSO

Odpowiedniej jakości instalacje nagłośnieniowe oraz systemy ostrzegawcze wymagane są w niemal wszystkich dużych obiektach, na których panuje zwykle wzmożony ruch. Stanowią one narzędzie powiadamiania w razie wystąpienia niebezpieczeństwa zagrażającego zdrowiu lub życiu przebywających w danym obiekcie ludzi. Tego typu systemy marki Bosch przystosowane zostały do łatwej integracji z bazami danych, oprogramowaniem oraz systemami zabezpieczeń.

DSO oraz modułowe systemy nagłośnieniowe Bosch cechuje wysoka niezawodność. Zarówno komunikaty informacyjne, jak i te dotyczące bezpieczeństwa są znakomicie wyraźne i zrozumiałe. Praesideo to cyfrowy dźwiękowy system ostrzegawczy, rewelacyjnie sprawdzający się nawet w bardzo dużych obiektach. Jego ogromną zaletą jest możliwość automatycznego dostosowania natężenia dźwięku do poziomu hałasu panującego w danym miejscu.

Rozwiązania z zakresu sygnalizacji pożarowej

W obiektach o dużym ruchu szczególnie ważne jest szybkie wykrywanie i lokalizacja pożarów. Tylko natychmiastowa reakcja w budynkach o znacznych rozmiarach pozwala opanować pożar i nie dopuścić do zagrożenia życia i zdrowia przebywających tam osób oraz do dużych strat materialnych. Aby zapewnić kompleksową ochronę przeciwpożarową firma Bosch stworzyła wysokiej klasy czujki i modułowe centrale sygnalizacji. Urządzenia te korzystają z inteligentnych algorytmów gwarantując wczesne wykrywanie zagrożeń przy stosunkowo dużej odporności na fałszywe alarmy.

Czujki w znacznej ilości mogą pracować w ramach jednej infrastruktury, obejmującej wiele budynków rozlokowanych na obszarze o średnicy 3000 metrów.

Centrale przystosowane zostały do alarmowania o zdarzeniach lokalnych służb przeciwpożarowych i mogą być one sprzężone z wentylatorami, tryskaczami oraz systemami nagłośnieniowymi i systemami zarządzania budynkiem. Dzięki tego typu współpracy zwalczanie pożarów jest wysoce skuteczne, a proces ewakuacji dużych grup ludności - znacznie uproszczony.

Rozwiązania z zakresu zarządzania budynkiem

BIS czyli opracowany przez firmę Bosch system zarządzania budynkiem pozwala w łatwy sposób scalić i kontrolować współpracę wszystkich wyżej wymienionych systemów. Ten pojedynczy kokpit internetowy umożliwia sprawowanie nadzoru nad wszystkimi elementami systemu bezpieczeństwa w danym obiekcie. BIS obejmuje zarządzanie alarmami i informowanie o nich oraz procedury zapobiegające wystąpieniu zagrożenia. Rozwiązanie to zapewnia płynność współdziałania systemu sygnalizacji włamania, przeciwpożarowego, systemów dźwiękowych oraz kontroli dostępu i kameringu, a także automatyki rozlokowanej na terenie obiektu.

System BIS umożliwia prowadzenie nadzoru jednemu operatorowi, gwarantując jednocześnie zwiększoną skuteczność całego systemu.

Zrealizowane projekty - Elektrownia cieplna „Las Flores”, Kolumbia

„Las Flores” jest elektrownią cieplną znajdującą się na północy Barranquilli. Bazuje ona na nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu przemysłu. Wytwarzając 400 MWt elektrownia wykorzystuje technologię układu gazowo-parowego. Dzięki temu stałe dostawy prądu dla mieszkańców nie powodują znaczącej straty dla środowiska naturalnego.

Zrealizowane projekty - Erie Water Works, USA

Zakład Erie Water Works zapewnia dostawy wody pitnej dla mieszkańców Erie oraz pobliskich miejscowości. Celem zlokalizowanej w Pensylwanii firmy jest dostarczanie w trybie ciągłym najwyższej jakości wody w korzystnej cenie. Erie Water Works funkcjonuje w trosce o zdrowie publiczne promując przyszły rozwój.
Zyskuj więcej! Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach, oraz cenne kody promocyjne!
Bosch kamery security CCTV, kamery LTC Dinion, Divar XF : sklep Warszawa