Dział handlowy
(22) 532 69 73
logowanie / rejestracja
strefa klienta

Porty lotnicze

Bezpieczny początek i koniec podróży - rozwiązania dedykowane dla portów lotniczych.

Zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach obejmuje wiele kwestii i dlatego jest ono zwykle nie lada wyzwaniem. Stworzone przez firmę Bosch rozwiązania dla portów lotniczych gwarantuje wszechstronną ochronę pasażerów i pracowników przed atakami terrorystycznymi, pożarami oraz wybuchami. Dodatkowo systemy ochrony Bosch łączą w sobie cechy infrastruktury kontroli dostępu, pozwalając na zarządzanie uprawnieniami do przebywania w określonych strefach i poziomami tych uprawnień.

Ze względu na swą złożoność i konieczność zagwarantowania pełni bezpieczeństwa portu lotniczego normy określające wymagania systemu ochrony w tych obiektach są niezwykle restrykcyjne. Systemy marki Bosch są rozwiązaniami profesjonalnymi, opracowanymi przez specjalistów i w pełni odpowiadają one tym wysokim kryteriom.

Rozwiązania z zakresu kameringu

Opracowany przez firmę Bosch system zarządzania video pozwala kontrolować wszelkie elementy instalacji dozoru wizyjnego. Kamery Bosch zapewniają możliwość stałej, całodobowej obserwacji osób znajdujących się w różnych strefach. Wysoka rozdzielczość obrazu przetwarzanego przez kamery umożliwia uchwycenie wszystkich szczegółów i w razie potrzeby - precyzyjną weryfikację obiektów i zdarzeń. Kamery PTZ pozwalają śledzić podejrzane osoby, a urządzenia termowizyjne stanowią gwarancję bezpieczeństwa bez względu na warunki pogodowe.

Kamering firmy Bosch wykorzystuje również inteligentną zaawansowaną analizę obrazu IVA, która ułatwia wczesne wykrywanie podejrzanych przedmiotów oraz zachowań. Indywidualnie dostosowane funkcje alarmowe pozwalają z wysokim stopniem prawdopodobieństwa weryfikować sytuacje zagrożenia i informować o nich operatora systemu. Nowoczesna funkcja "forensic search" umożliwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych materiałów video.

Rozwiązania z zakresu kontroli dostępu

Bazujący na technologii IP system kontroli dostępu marki Bosch pozwala sprawować pieczę nad obszarami dostępnymi jedynie dla niektórych osób. Zapobiega on wtargnięciu na obszar dostępny jedynie dla pracowników przez osoby nieupoważnione. System ten obsługuje różne typy czytników i możliwa jest jego integracja z systemem dozorowym, dzięki czemu zapewniona zostaje rejestracja zdarzeń dostępu. Oferowane przez Bosch rozwiązania z zakresu sygnalizacji włamania i napadu umożliwiają wykrywanie wszelkiego typu podejrzanych przekroczeń granic objętej dozorem strefy i informowanie o nich. W sytuacjach takich niezastąpioną okazuje się być integracja z systemami monitoringu, dzięki której w szybki sposób można zweryfikować słuszność zdarzeń alarmowych i w razie potrzeby odpowiednio szybko zareagować.

Rozwiązania z zakresu nagłośnienia i DSO

Odpowiedniej jakości instalacje nagłośnieniowe oraz systemy ostrzegawcze wymagane są w niemal wszystkich dużych obiektach, na których panuje zwykle wzmożony ruch. Stanowią one narzędzie powiadamiania w razie wystąpienia niebezpieczeństwa zagrażającego zdrowiu lub życiu przebywających w danym obiekcie ludzi. Tego typu systemy marki Bosch przystosowane zostały do łatwej integracji z bazami danych, oprogramowaniem oraz systemami zabezpieczeń.

DSO oraz modułowe systemy nagłośnieniowe Bosch cechuje wysoka niezawodność. Zarówno komunikaty informacyjne, jak i te dotyczące bezpieczeństwa są znakomicie wyraźne i zrozumiałe. Praesideo to cyfrowy dźwiękowy system ostrzegawczy, rewelacyjnie sprawdzający się nawet w bardzo dużych obiektach. Jego ogromną zaletą jest możliwość automatycznego dostosowania natężenia dźwięku do poziomu hałasu panującego w danym miejscu.

Rozwiązania z zakresu sygnalizacji pożarowej

W obiektach o dużym ruchu szczególnie ważne jest szybkie wykrywanie i lokalizacja pożarów. Tylko natychmiastowa reakcja w budynkach o znacznych rozmiarach pozwala opanować pożar i nie dopuścić do zagrożenia życia i zdrowia przebywających tam osób oraz do dużych strat materialnych. Aby zapewnić kompleksową ochronę przeciwpożarową firma Bosch stworzyła wysokiej klasy czujki i modułowe centrale sygnalizacji. Urządzenia te korzystają z inteligentnych algorytmów gwarantując wczesne wykrywanie zagrożeń przy stosunkowo dużej odporności na fałszywe alarmy.

Czujki w znacznej ilości mogą pracować w ramach jednej infrastruktury, obejmującej wiele budynków rozlokowanych na obszarze o średnicy 3000 metrów.

Centrale przystosowane zostały do alarmowania o zdarzeniach lokalnych służb przeciwpożarowych i mogą być one sprzężone z wentylatorami, tryskaczami oraz systemami nagłośnieniowymi i systemami zarządzania budynkiem. Dzięki tego typu współpracy zwalczanie pożarów jest wysoce skuteczne, a proces ewakuacji dużych grup ludności - znacznie uproszczony.

Rozwiązania konferencyjne dla biznesu.

Ponieważ porty lotnicze są miejscami bezpośrednich połączeń z różnymi miastami i krajami, coraz częściej to właśnie na ich obszarze organizowane są spotkania i konferencje biznesowe, handlowe oraz szkolenia. Właśnie do takich zastosowań z uwzględnieniem ich specyfiki i potrzeb osób biorących w nim udział firma Bosch stworzyła cyfrowy system kongresowy DCN. Jest to obecnie jedno z najczęściej wybieranych tego typu rozwiązań. System ten zapewnia możliwość symultanicznego tłumaczenia na 32 języki, konfigurację przewodową lub bezprzewodową, a także nagrywanie wystąpień i dyskusji. A to wszystko w najwyższej jakości dźwięku.

Rozwiązania z zakresu zarządzania budynkiem

BIS czyli opracowany przez firmę Bosch system zarządzania budynkiem pozwala w łatwy sposób scalić i kontrolować współpracę wszystkich wyżej wymienionych systemów. Ten pojedynczy kokpit internetowy umożliwia sprawowanie nadzoru nad wszystkimi elementami systemu bezpieczeństwa w danym obiekcie. BIS obejmuje zarządzanie alarmami i informowanie o nich oraz procedury zapobiegające wystąpieniu zagrożenia. Rozwiązanie to zapewnia płynność współdziałania systemu sygnalizacji włamania, przeciwpożarowego, systemów dźwiękowych oraz kontroli dostępu i kameringu, a także automatyki rozlokowanej na terenie obiektu.

System BIS umożliwia prowadzenie nadzoru jednemu operatorowi, gwarantując jednocześnie zwiększoną skuteczność całego systemu.

Zrealizowane projekty - Port lotniczy Adnan Menderes, Turcja

Lotnisko Adnan Menderes w Turcji jest portem międzynarodowym rozlokowanym na obszarze 110 000m2, z którego w każdym roku korzysta około 5 mln pasażerów. To także parking, stanowiący miejsce postoju dla 2 200 samochodów rocznie. Terminal posiada 60 stanowisk odprawy, 9 sekcji pokładowych, 6 pasów odbioru bagażu, a także 32 stanowiska kontroli paszportowej.
Zyskuj więcej! Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach, oraz cenne kody promocyjne!
Bosch kamery security CCTV, kamery LTC Dinion, Divar XF : sklep Warszawa